Toimintakertomus 2019

Tilikauden päättyessä metsien hankintameno oli 5,6 miljoonaa euroa. Hankintameno aleni tilikauden aikana 0,1 miljoonalla eurolla uuden suojelualueen perustamisesta johtuvan alaskirjauksen vuoksi. Asunto- ja liikehuoneistojen hankintameno nousi 0,3 miljoonalla eurolla, ja oli 6,3 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana myytiin asunto-osake As Oy Oravamäestä Helsingistä ja ostettiin 10 asuntoa As Oy Lemin Kirkkopuistosta. Pörssissä noteerattujen osakkeiden tasearvo oli tilikauden päättyessä 1,1 miljoonaa. Tilikauden aikana myytiin pörssiyhtiöiden osakkeita 0,1 miljoonaa euron arvosta. Korkosijoitusten arvo oli 0,2 miljoonaa, vaihtoehtoisten sijoitusten 0,2 miljoonaa ja sijoitusrahasto-osuuksien 0,2 miljoonaa euroa. Metsäliitto osuuskunnan osuussijoitusten arvo oli 0,3 miljoonaa euroa. Säätiö on sijoittanut paikallisiin tuulivoimayhtiöihin TuuliSaimaa Oy:n ja LähiTuuli Oy:n osakepääomana 0,5 miljoonaa. LähiTuuli Oy maksoi tilikaudella takaisin myönnetyn pääomalainan 0,6 miljoonaa euroa. Aurinkoenergian käyttöä edistävään GreenEnergy Finland Oy:n on sijoitettu pääomalainaa 50.000 euroa. Näillä sijoituksilla on tarkoitettu tukea myös säätiön perustehtävän toteutumista. Sijoitusomaisuudesta kertyi vuonna 2019 kokonaistuottoina miljoona euroa. Tuotot metsästä kasvoivat suojelukorvauksesta tehdyn 177.000 euron tuloutuksen vuoksi. Nettotuotto kulujen jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa. Suurin sijoitustoiminnan kuluerä oli yhtiövastikkeet 0,6 miljoonaa euroa. Vuotuinen juokseva nettotuotto ilman arvon muutoksia oli 2,6 prosenttia sijoitusten tasearvoihin verrattuna. Säätiö omistaa kokonaan Asunto Oy Lappeenrannan Tykin ja Kiinteistö Oy Pietarintien osakekannat. Lisäksi säätiö omistaa 54,27 % Asunto Oy Lemin Kirkkopuiston osakekannasta. Säätiö on pantannut Kiinteistö Oy Pietarintien vastuiden täytevakuudeksi asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, joiden tasearvo on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty molemmat tytäryhtiöt. Kiinteistö Oy Pietarintien osakkeet muodostavat säätiön toiminnalle suurimman riskin. Sen liikehuoneistoihin ei saatu tilikauden aikana uusia vuokralaisia. Säätiön tilinpäätös 31.12.2019 Säätiön taseen loppusumma on 14.992.232,33 euroa ja oma pääoma 14.932.112,54 euroa. Tilikauden alijäämä on 363.006,92 euroa. Alijäämä johtui tulosvaikutteisten avustuskulujen ennakoitua suuremmasta määrästä sekä Kiinteistö Oy Pietarintien rahoitusvastikkeista, jotka kirjattiin suoraan säätiön kuluiksi. Tilinpäätöksessä on luovuttu sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvostamisesta käypiin arvoihin ja palattu kirjanpitolain pääsäännön mukaiseen arvostamiseen. Arvopaperit on siten tilinpäätöksessä kirjattu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Konsernitilinpäätös 31.12.2019 Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emosäätiön lisäksi Asunto Oy Lappeenrannan Tykki, Kiinteistö Oy Pietarintie ja As Oy Lemin Kirkkopuisto. Konsernitaseen loppusumma on 20.900.787,65 euroa ja oma pääoma 14.737.256,91 euroa. Konsernin tuloslaskelma osoittaa 395.525,64 euron alijäämää.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=