Vuosikertomus 2015

Varainhoito Säätiö toimii periaatteessa ikuisesti ja tekee sen vuoksi vain pitkäaikaisia sijoituksia. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada vuosittain tuottoa määrä, joka on riittävä perustehtävän toteuttamiseen. Toisena yhtä tärkeänä tavoitteena on varojen reaalisen arvon säilyminen. Säätiön sijoitustoiminnassa on metsävaroilla suuri merkitys, koska metsäluonnon hyvä hoito tukee perustehtävän toteutumista. Metsäsijoitusten periaatteet vahvistettiin hallituksen kokouksessa 22.10.2015. Vuoden aikana ostettiin Lemin Uimilta 21 hehtaarin määräala ja Mikkelin Suomenniemeltä 65 hehtaarin metsätila. Puumalan Sopalan kylässä suojeltiin pysyvästi 11,2 hehtaarin suuruiset metsäalueet. Säätiö omistaa nyt metsämaata yhteensä 1 180 hehtaaria, mistä 73 hehtaaria on pysyvästi suojeltu luonnonsuojelualueiksi. Vuoden päättyessä metsätilojen hankintameno oli 5,6 miljoonaa euroa ja vuokralla olevien huoneistojen hankintameno 5,5 miljoonaa euroa. Pörssissä noteerattujen osakkeiden käypä arvo oli 2,0 miljoonaa euroa, korkosijoitusten 0,9 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisten sijoitusten 0,1 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö on sijoittanut paikallisiin tuulivoimayhtiöihin TuuliSaimaa Oy:öön ja LähiTuuli Oy:öön 0,5 miljoonaa euroa osakepääomaan ja saman verran pääomalainaan sekä aurinkovoimayhtiö GreenEnergy Finland Oy:öön pääomalainaa 50 000 euroa. Viimeksi mainitut sijoitukset tukevat säätiön perustarkoituksen toteuttamista. Sijoituksista kertyi vuoden mittaan tuottoja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja kuluja 0,6 miljoonaa euroa. Vuotuinen nettotuotto ilman arvonnousua oli 0,8 miljoonaa euroa eli 5,3 % sijoitusten vuoden lopun käyvistä arvoista tai sen puuttuessa hankintamenoista. Säätiö omistaa kokonaan Asunto Oy Lappeenrannan Tykin ja Kiinteistö Oy Pietarintien osakekannat. Osakkeet kuuluvat sijoitusomaisuuden huoneisto-osakkeisiin. Omistuksilla ei ole mitään tekemistä säätiön perustarkoituksen toteuttamisen kannalta. Säätiöllä on yhtiöiden rahoituksesta taseen liitetiedoista ilmenevät vastuut. Konsernitilinpäätöstä ei ole tehty. Tilinpäätös 31.12.2015 Taseen loppusumma oli 16 002 516 euroa ja oma pääoma 15 968 142 euroa. Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 153 729 euroa. Avustuskulut olivat 510 313 euroa ja olivat talousarvion tavoitteen tasolla. Säätiön perustehtävään kohdistuneet avustukset olivat yhteensä 454 481 euroa ja erillisen Linnea Tuuliaisen rahaston avustukset 55 832 euroa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=