Toimintakertomus 2017

suojelualueista Lemin Uimilla 20 hehtaarin palstasta, Lappeenrannan Raipossa 17 hehtaarin palstasta ja Mikkelin Suomenniemellä 9 hehtaarin palstasta ovat edelleen vireillä. Säätiön metsille on myönnetty FSC-sertifiointi. Tilikauden päättyessä metsätilojen hankintameno oli 5,9 miljoonaa euroa. Asunto- ja liikehuoneistojen hankintameno oli 6,0 miljoonaa. Asunto Oy Lappeenrannan Cityn kahden toimistohuoneiston osto joulukuussa kasvatti hankintamenoa 0,4 miljoonalla eurolla. Pörssissä noteerattujen osakkeiden käypä arvo vuoden lopussa oli 2,1 miljoonaa euroa, korkosijoitusten 0,4 miljoonaa ja vaihtoehtoisten sijoitusten 0,1 miljoonaa euroa. Metsäliitto osuuskunnan osuussijoitusten arvo oli 0,3 miljoonaa euroa. Säätiö on sijoittanut paikallisiin tuulivoimayhtiöihin TuuliSaimaa Oy:öön ja LähiTuuli Oy:öön osakepääomana 0,5 miljoonaa euroa ja pääomalainana 0,6 miljoonaa euroa. Aurinkoenergian käyttöä edistävään GreenEnergy Finland Oy:öön on sijoitettu pääomalainaa 50.000 euroa. Nämä sijoitukset tukevat pitkällä tähtäimellä säätiön perustarkoituksen toteutumista. Niissä ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Sijoituksista kertyi vuonna 2017 tuottoja kulujen jälkeen 0,6 miljoonaa euroa. Vuotuinen nettotuotto ilman arvonnousua oli 3,8 prosenttia käyvistä arvoista laskettuna. Metsätuotot ja osakkeiden myyntivoitot kasvoivat. Vuokratuotot vähenivät ja kulut pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiö omistaa kokonaan Asunto Oy Lappeenrannan Tykin ja Kiinteistö Oy Pietarintien osakekannat. Nämä omistukset ovat sijoituksia, joilla ei ole tekemistä säätiön perustarkoituksen toteuttamisen kanssa. Säätiö on pantannut Kiinteistö Oy Pietarintien vastuiden täytevakuudeksi asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, joiden tasearvo on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty molemmat tytäryhtiöt. Säätiön tilinpäätös 31.12.2017 Säätiön taseen loppusumma 16.005.057,95 euroa ja oma pääoma 15.949.481,91 euroa. Tilikauden alijäämä verojen jälkeen on 10.927,57 euroa. Alijäämä on talousarviossa ennakoitua pienempi ja siihen on varauduttu edellisten vuosien ylijäämäisillä tuloksilla. Sijoitusomaisuuden arvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu käypiin arvoihin siltä osin kuin se on ollut tilinpäätöspäivänä tiedossa. Käypänä arvona on pidetty noteerattua markkina-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=