Asvalttiviidakot TV1 3.10.2017 alkaen

Hyvä lukijamme!

Asvalt­ti­vii­da­kot on Pet­te­ri Saa­rion kuu­den doku­men­tin sar­ja kau­pun­ki­luon­nos­ta ja sen elin­tär­keäs­tä mer­ki­tyk­ses­tä kau­pun­ki­lai­sil­le. Sar­ja näh­dään YLE TV1:ssä 3.10.2017 alkaen. Sää­tiö tuke­nut sar­jan tuo­tan­toa. Kan­nat­taa kat­soa. Se kou­kut­taa luon­toon ja kat­so­mi­nen­kin on terveellistä!