Tuki­ha­ke­muk­sen voi jät­tää ainoas­taan apu­ra­ha­jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta: https://tuuliaisensaatio.apurahat.net/

  • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
    Sal­li­tut tie­dos­to­tyy­pit: pdf, jpg, png, doc, ppt, xls, gif, Max. tie­dos­ton koko: 128 MB.
      HUOM! Tätä kaut­ta jätet­ty­jä tuki­ha­ke­muk­sia ei käsi­tel­lä. Tämä loma­ke on tar­koi­tet­tu vain muil­le yhteydenotoille.