Hal­li­tuk­sen uudek­si puheen­joh­ta­jak­si on 17.9.2021 valit­tu Anu Tal­ka. Anu on toi­mi­nut sää­tiön hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä vuo­des­ta 2016 asti. Vara­pu­heen­joh­ta­ja on Tee­mu Aho. Mik­ko Kil­ju­nen vas­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na sää­tiön käy­tän­nön asiois­ta. Hänen yhteys­tie­ton­sa löy­dät koh­das­ta tuki­ha­ke­muk­set.

Sää­tiön ensim­mäi­se­nä puheen­joh­ta­ja­na toi­mi Jaak­ko Hel­ko vuo­si­na 1990 – 2007. Jaak­ko Hel­kon jäl­keen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi vuo­si­na 2007–2021 sää­tiön toi­nen perus­ta­ja Rai­ja Tuuliainen.