testi – ota yhteyttä

Ota yhteyt­tä – Tukihakemus

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
  Sal­li­tut tie­dos­to­tyy­pit: pdf, jpg, png, doc, ppt, xls, gif, Max. tie­dos­ton koko: 128 MB.
   Tuki­ha­ke­mus on vapaamuotoinen. 
   Hake­muk­sen käsit­te­ly edel­lyt­tää aina­kin seu­raa­via tie­to­ja:
  • * tark­ka kuvaus hankkeesta
  • * hank­keen aikataulu
  • * hank­keen kus­tan­nusar­vio perusteineen 
  • * hank­keen rahoi­tus­suun­ni­tel­ma ja oma­ra­hoi­tuk­sen osuus
  • * perus­tel­tu tavoi­te hank­keen vaikuttavuudesta
  • * haki­jan aikai­sem­mat saavutukset