Huhtikuun eläimiä!

Huh­ti­kuun lopun kokouk­ses­sa saim­me teh­dä pää­tök­siä tosi rik­kaas­sa eläin­luon­nos­sa. Täs­sä tosit­teek­si luet­te­lo: Sai­maan ja Laa­to­kan nor­pat, maja­va, niit­ty­jen hyön­tei­set, suden­ko­ren­to, Ilves, maa- ja meri­kot­ka, lohi­ka­lat sekä koe- ja löy­tö­eläi­met. Lisäk­si tukea sai­vat riis­tan­hoi­to ja Nuo­ra­jär­ven lin­tu­tor­ni. Tänä vuon­na avus­tus­pää­tök­siä on teh­ty jo 210.000 euron edes­tä. Sää­tiön seu­raa­va kokous on 15.6.2017. Lai­ta vaan hake­mus tulemaan!