Näin autat turvaamaan norpan pesimärauhaa

Hyvä lukijamme!

Alku­tal­ves­ta Sai­maan ran­ta­ki­nok­sis­sa, pii­los­sa han­gen alla, sai­maan­norp­pae­mot syn­nyt­tä­vät ja imet­tä­vät kuut­te­jaan. Kat­so videol­ta vin­kit, miten par­hai­ten otat nor­pan huo­mioon ja tur­vaat pesi­mä­rau­han liik­kues­sa­si tal­vi­sen Sai­maan jäil­lä. Video on tuo­tet­tu Sai­maan­norp­pa-LIFE ‑hank­kees­sa.