Lemin Uimilla 30 hehtaarin suojelualue

Lemin Uimil­la on sää­tiön mail­la uusi 30 heh­taa­rin suo­je­lua­lue. Siel­lä kan­nat­taa käy­dä etsi­mäs­sä ja kat­so­mas­sa suu­ria metsälehmuksia….