Elinvoimainen järvilohi ‑hankkeen joulutervehdys

“Oli­si­pa meil­lä taas jonain päi­vä­nä elin­voi­mai­nen jär­vi­lo­hi, joka pää­si­si vapaas­ti lisään­ty­mään luon­nos­sa.” Sii­nä on Elin­voi­mai­nen jär­vi­lo­hi hank­keen jou­lu­lah­ja­toi­ve, mihin on help­po yhtyä! Tuu­liai­sen sää­tiö on muka­na tuke­mas­sa tämän toi­veen toteutumista.

https://www.youtube.com/watch?v=mHioIQn2nVs