Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ansiomerkki Tuuliaisen säätiölle

Ete­lä-Kar­ja­lan lin­tu­tie­teel­li­nen yhdis­tys on myön­tä­nyt Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiöl­le Bird­Li­fe-ansio­mer­kin lin­nus­ton suo­je­lun ja tut­ki­muk­sen tuke­mi­ses­ta ja edis­tä­mi­ses­tä Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Ansio­mer­kin luo­vut­ti­vat sää­tiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Rai­ja Tuu­liai­sel­le yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Juha Juu­ti ja vara­pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Ekholm.