Tuuliaisen säätiö 30 vuotta

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö mer­kit­tiin sää­tiö­re­kis­te­riin 14.5.1990. Sää­tiö täyt­tää siis tänään 30 vuotta.

Vali­tet­ta­vas­ti nyt emme voi juh­lia sää­tiön syn­ty­mä­päi­vää, mut­ta teh­dään se sit­ten kun sen voi taas tur­val­li­ses­ti teh­dä. Mikä­li tilan­ne sal­lii, niin juh­lal­li­suu­det jär­jes­te­tään 4.9.2020.

Tuu­liai­sen sää­tiö toi­vot­taa ter­veyt­tä ja menes­tys­tä kai­kil­le yhteistyökumppaneilleen.

Sää­tiön suo­je­lu­met­sää Meren­lah­del­ta Taipalsaarelta