YouTube video – Hyväntekijä Lemiltä – edelleen katsottavissa

Tuu­liai­sen sää­tiös­tä teh­tiin juh­la­vuon­na 2022 doku­ment­tie­lo­ku­va, teki­jöi­nä Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsänen.

Muis­ta teh­dä tuki­ha­ke­muk­set – sivul­tam­me hake­mus jos sinul­la on aihee­seen liit­ty­väl­le hake­muk­sel­le tarvetta.

Hyvän­te­ki­jä Lemil­tä videom­me, olkaa­pa hyvä!