Tuuliaisen säätiön vuoden 2022 luontopalkinto myönnettiin Juha Taskiselle

Tuu­liai­sen sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­to myön­net­tiin Juha Tas­ki­sel­le hänen teke­mäs­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tulok­sek­kaas­ta työs­tä sai­maan­nor­pan hyväk­si. Juha on edel­lä­kä­vi­jä norp­pa­tur­val­li­sen kalas­tuk­sen kehit­tä­jä­nä. Hän on vuo­si­kym­me­nien ajan myös seu­ran­nut norp­pien elä­mä ja valo­ku­van­nut norp­pia, lisä­ten näin ihmis­ten norppatietoisuutta.

Sää­tiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Anu Tal­ka ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Kil­ju­nen luo­vut­ti­vat tun­nus­tuk­sen Juha Tas­ki­sel­le 12.9.2022 Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­ti­lai­suu­den yhtey­des­sä kult­tuu­ri­ti­la Nuijamiehessä.