Lokakuun kokouksen satoa

Kokouk­ses­sa 28.10. myön­sim­me tukea Sel­viy­ty­jät ‑luon­to­do­ku­men­tin tuo­tan­toon, Suo­men pys­ty­kor­van jalos­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen sekä Mat­ka merel­le ‑luon­toe­lo­ku­van kou­lu­näy­tös­kier­tu­een järjestämiseen.

Saim­me myös tutus­tua hyvään raport­tiin har­vi­nai­sen hei­nä­kur­pan pesin­näs­tä Ete­lä-Kar­ja­lan niityillä.

Seu­raa­va kokouk­sem­me on 20.12.2016.