Joulukuun kokous

Vii­me kokouk­sen suu­rim­man tuen koh­tee­na oli­vat las­ten luon­to­ker­hot ja sai­maan­nor­pan tut­ki­mus. Tukea sai­vat myös ötök­kä­si­vut, kan­sal­lis­puis­to­jen doku­men­tit, Puru­ve­den kalat, val­ko­sel­kä­ti­kat ja susi­lä­het­ti­läät. Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­to puo­les­taan tuki päih­deon­gel­mais­ten kun­tou­tus­ta, nuo­ri­son päih­de­va­lis­tus­ta ja van­hus­kon­sert­tia Lemillä.
Kulu­va­na vuon­na teim­me 97 tuki­pää­tös­tä ja myön­sim­me tukea yhteen­sä 449.082 euroa.