Huhtikuun 2019 avustuspäätöksiä

Arvoisa lukijamme,

sää­tiöm­me myön­si huh­ti­kuun kokouk­ses­sa avus­tuk­sia 120.000 euron ver­ran. Suu­rim­man tuen koh­tee­na oli Pyh­tään lin­tu­hoi­to­la, joka on jou­tu­nut pahaan ahdin­koon, kun val­tion tuki tip­pui mur­to-osaan. Hoi­to­la tekee erit­täin arvo­kas­ta työ­tä luon­non­va­rais­ten eläin­ten hyväk­si. Läh­de sinä­kin reip­paas­ti mukaan tukijoukkoihin!

Mui­ta eläin­koh­tei­ta oli­vat nor­pat Sai­maal­la ja Laa­to­kal­la sekä vael­lus­ka­lat purois­sa ja Itä­me­rel­lä. Avus­tim­me myös koti­mais­ten luon­to­fil­mien tekemistä.

Kari Kemp­pai­sen kuvas­sa tee­ret pitä­vät kevät­haus­kaa Kai­nuun kor­ves­sa. Sii­nä on ihmi­sil­le hyvää mal­lia luon­non voi­maan­nut­ta­vas­ta vaikutuksesta!