Vuoden 2020 luontopalkinto myönnettiin Pekka Sarkaselle

Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen Sää­tiö myön­si 4.9.2020 luon­to­pal­kin­non eläin­lää­kä­ri Pek­ka Sar­ka­sel­le. Pal­kin­to on tun­nus­tus hänen pit­kä­ai­kai­ses­ta työs­tään luon­non ja eläin­ten hyväk­si. Sar­ka­nen on teh­nyt aktii­vi­ses­ti vapaa­eh­tois­työ­tä sai­maan­nor­pan hyväk­si mm. osal­lis­tu­mal­la poi­kas­las­ken­taan ja norp­pa­pe­sien apu­ki­nos­ten kolaa­mi­seen. Hän myös pelas­ti kesäl­lä 2019 heik­ko­kun­toi­sen Sanel­ma-kuu­tin perus­ta­mal­la Puu­ma­lan mök­ki­ran­taan­sa väliai­kai­sen norp­pa­hoi­to­lan. Pal­jon onnea Pek­ka, jat­ka samaan malliin!