Raija Tuuliaisen muistojuhla Kulttuuritila Nuijamiehessä maanantaina 12.9.2022 klo. 18:00

Ter­ve­tu­loa Rai­ja Tuu­liai­sen muis­to­juh­laan Kult­tuu­ri­ti­la Nui­ja­mie­heen maa­nan­tai­na 12.9.2022 klo. 18:00.

Ohjel­ma:

18:00 Tilai­suu­den avaus ja sää­tiön vuo­den 2022 luon­to­pal­kin­non myöntäminen

18:20 Tuu­liai­sen sää­tiös­tä doku­ment­tie­lo­ku­va, Tuo­mo Tam­per ja Ilk­ka Räsänen

19:15 Niit­ty- ja Kytö­mä­ki musiikkiesitys

19:40 Norp­pa­mie­hen tes­ta­ment­ti doku­ment­tie­lo­ku­va, Juha Taskinen

 

Tilai­suus on pää­sy­mak­su­ton ja avoin ylei­söl­le. Tilai­suu­des­sa on kahvitarjoilu.