Viimeiset uutisemme

Joulukuun kokous

Vii­me kokouk­sen suu­rim­man tuen koh­tee­na oli­vat las­ten luon­to­ker­hot ja sai­maan­nor­pan tut­ki­mus. Tukea sai­vat myös ötök­kä­si­vut, kan­sal­lis­puis­to­jen doku­men­tit, Puru­ve­den kalat, val­ko­sel­kä­ti­kat ja susi­lä­het­ti­läät. Lin­nea Tuu­liai­sen rahas­to puo­les­taan tuki päih­deon­gel­mais­ten kun­tou­tus­ta, nuo­ri­son…
Lue lisää → Jou­lu­kuun kokous

Asvalttiviidakot TV1 3.10.2017 alkaen

Hyvä luki­jam­me! Asvalt­ti­vii­da­kot on Pet­te­ri Saa­rion kuu­den doku­men­tin sar­ja kau­pun­ki­luon­nos­ta ja sen elin­tär­keäs­tä mer­ki­tyk­ses­tä kau­pun­ki­lai­sil­le. Sar­ja näh­dään YLE TV1:ssä 3.10.2017 alkaen. Sää­tiö tuke­nut sar­jan tuo­tan­toa. Kan­nat­taa kat­soa. Se kou­kut­taa luon­toon…
Lue lisää → Asvalt­ti­vii­da­kot TV1 3.10.2017 alkaen