Viimeiset uutisemme

Kitkajoki elokuva

Kit­ka­jo­ki – rakas joki on YLE/TV1 Yhteis­tuo­tan­not ja tuo­tan­to­yh­tiö Rapid Rive­rin yhteis­tuo­tan­to, jota Suo­men elo­ku­va­sää­tiö ja Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­sen sää­tiö ovat tuke­neet. Elo­ku­vaa on val­mis­tel­tu Hei­nä­ve­del­lä Aika­­li­­sä- työ­pa­jas­sa, johon…
Lue lisää → Kit­ka­jo­ki elokuva

Pääosissa uhanalaiset

Kesä­kuun kokouk­ses­sa pää­osan otti­vat sata­vuo­ti­aan Suo­men erit­täin uha­na­lai­set eläi­met Sai­maan jär­vi­lo­hi ja joki­hel­mi­sim­puk­ka. Myön­sim­me Itä-Suo­­men ja Jyväs­ky­län yli­opis­toil­le nii­den pelas­ta­mis­hank­kei­siin tämän vuo­den tuke­na 55 000 euroa. Kuvat ker­to­vat, että hank­keet…
Lue lisää → Pää­osis­sa uhanalaiset

Huhtikuun eläimiä!

Huh­ti­kuun lopun kokouk­ses­sa saim­me teh­dä pää­tök­siä tosi rik­kaas­sa eläin­luon­nos­sa. Täs­sä tosit­teek­si luet­te­lo: Sai­maan ja Laa­to­kan nor­pat, maja­va, niit­ty­jen hyön­tei­set, suden­ko­ren­to, Ilves, maa- ja meri­kot­ka, lohi­ka­lat sekä koe- ja löy­tö­eläi­met. Lisäk­si…
Lue lisää → Huh­ti­kuun eläimiä!

Hieno vuosi 2016!

Teim­me vuo­den mit­taan 84 pää­tös­tä ja myön­sim­me avus­tuk­sia 554.152 euron edes­tä. Suu­rim­man tuen koh­tei­na oli­vat elä­mis­tä tie­ten­kin ykkö­se­nä sai­maan­norp­pa ja sit­ten raak­ku eli joki­hel­mi­sim­puk­ka, Kaa­kon ilvek­set, Sai­maan jär­vi­lo­hi, nie­riä ja…
Lue lisää → Hie­no vuo­si 2016!