Viimeiset uutisemme

#norppalive

WWF > veim­me jäl­leen kame­ran kuvaa­maan kiveä, jol­la tie­däm­me Pul­ler­von ja kave­rin lepäi­le­vän. Lep­poi­sia het­kiä Norp­pa­li­ven paris­sa! Norp­pa­li­ve, olkaa hyvä! Lemi­läi­nen luon­toa ja met­säs­tys­tä rakas­ta­va yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Rai­ja ja Ossi Tuu­liai­nen kir­joit­ti­vat…
Lue lisää → #norp­pa­li­ve

Näin autat turvaamaan norpan pesimärauhaa

Hyvä luki­jam­me! Alku­tal­ves­ta Sai­maan ran­ta­ki­nok­sis­sa, pii­los­sa han­gen alla, sai­maan­norp­pae­mot syn­nyt­tä­vät ja imet­tä­vät kuut­te­jaan. Kat­so videol­ta vin­kit, miten par­hai­ten otat nor­pan huo­mioon ja tur­vaat pesi­mä­rau­han liik­kues­sa­si tal­vi­sen Sai­maan jäil­lä. Video on…
Lue lisää → Näin autat tur­vaa­maan nor­pan pesimärauhaa

Kuuttien kotiseudut ja kartat. Lunta ja rauhaa niille!

Hyvä luki­jam­me, aivan erin­omai­nen artik­ke­li Met­sä­hal­li­tuk­sen jul­kai­se­ma­na 3.1.2018: Sai­maan­norp­pa on her­kim­mil­lään häi­riöl­le tam­mi­kuus­ta huh­ti­kuu­hun, kun emot etsi­vät sopi­vaa pesä­paik­kaa, syn­nyt­tä­vät ja imet­tä­vät kuut­te­ja ran­ta­ki­nok­siin kai­va­mis­saan pesis­sä. Nor­pal­la on tark­ka kuu­lo…
Lue lisää → Kuut­tien koti­seu­dut ja kar­tat. Lun­ta ja rau­haa niille!